25.07.2017

Primăria Municipiului București prin ARCUB anunță rezultatele finale ale proiectelor culturale pentru programul de finanțare nerambursabilă București – Oraș participativ.

 

Rezultate arhivare si arhive

Rezultate arte vizuale

Rezultate teatru si dans

Rezultate educatie, cultura si arta comunitara

Rezultate muzica

Rezultate Film si Video Art

Rezultate patrimoniu material si imaterial

 

17.07.2017

Primăria Municipiului București prin ARCUB anunță rezultatele proiectelor de depunere a proiectelor culturale pentru programul de finanțare nerambursabilă București – Oraș participativ.

 

Rezultatele sesiunii de finanțare București – Oraș participativ pentru domeniul ARHIVARE SI ARHIVE

Rezultatele sesiunii de finanțare București – Oraș participativ pentru domeniul ARTE VIZUALE

Rezultatele sesiunii de finanțare București – Oraș participativ pentru domeniul TEATRU SI DANS

Rezultatele sesiunii de finanțare București – Oraș participativ pentru domeniul EDUCATIE CULTURALA

Rezultatele sesiunii de finanțare București – Oraș participativ pentru domeniul MUZICA

Rezultatele sesiunii de finanțare București – Oraș participativ pentru domeniul FILM VIDEO ART

Rezultatele sesiunii de finanțare București – Oraș participativ pentru domeniul PATRIMONIU MATERIAL SI IMATERIAL

 

 

Documentația de solicitare a finanțării  se va completa online accesând PLATFORMA DE APLICARE ONLINE până la data de 9 iunie 2017 orele 17:00, cu respectarea  ”Ghidului instrucțiunilor pentru utilizarea platformei”  pus la dispoziție de ARCUB.

De asemenea, în documentul atașat găsiți câteva clarificări privind înscrierea și mai multe noutăți din regulamentul de acordare a finanțărilor nerambursabile.
ARCUB asigură suport aplicanților in domeniul tehnic la adresa: aplicatie.arcub@itc.ro; și administrativ la adresa: finantare@arcub.ro;

Mai multe informații despre programul cultural găsiți în Anunțul public afișat.

Documentele Programului cultural București – Oraș participativ.

 1. Anunțul public privind lansarea Programului cultural
 2. Regulamentul de finanțare
 3. Anexele regulamentului:
 • Anexa 1 – Cerere de finanțare nerambursabilă pentru proiecte și acțiuni culturale (se regăsește pe platforma online)
 • Anexa 2 – Formularul pentru descrierea bugetului de venituri si cheltuieli (se regăsește pe platforma online)
 • Anexa 3 – Declarație pe proprie răspundere (se regăsește pe platforma online)
 • Anexa 4 – Contract de finanțare nerambursabilă cu următoarele anexe:
  • Buget de cheltuieli pentru suma aprobată
  • Grafic de finanțare nerambursabilă
 • Anexa 5 – Raport de activitate narativ (pentru etapa de decontare)
 • Anexa 6 – Raport financiar (pentru etapa de decontare)
 • Anexa 7- Declarație de confidențialitate si imparțialitate (este adresată membrilor comisiei)
 • Anexa 8 – Declarație de parteneriat (se regăsește pe platforma online)
 • Anexa 9 – Declarație pe proprie răspundere privind taxele și impozitele locale (se regăsește pe platforma online)
 • Anexa 11 – Raport de diseminare (pentru etapa de decontare)

4. Calendarul programului (modificat)

5. Siglele ARCUB si PMB (ZIP)

6. Instrucțiunile de dimensionare si poziționare Sigle ( ZIP).

Modele documente:

 

21.06.2017

Rezultatele evaluării administrative – listă finală – PROIECTE ADMISE

Rezultatele evaluării administrative – listă finală – PROIECTE RESPINSE