Arhitectura Interbelică a Bucureştiului și Regalitatea

E  X  P  O  Z  I  Ţ  I  E    T E M P O R A R Ă A R H I T E C T U R A   I N T E R B E L I C Ă A   B U C U R E Ş T I U L U I   Ș I   R E G A L I T A T E A    15 – 30 SEPTEMBRIE 2018  V …

Citește tot

ANONIMUL 15

Retrospectiva celei de-a 15-a ediții a Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL debutează vineri, 31 august, la Cinema Muzeul Țăranului și continuă în weekend-ul 1- 2…

Citește tot