Centrul cultural dispune de:

Proiectul finanțat din bugetul local al Municipiului București, dar și din fonduri norvegiene, a prevăzut ca lucrările de reabilitare a hanului cunoscut și sub numele de Gabroveni să cuprindă mai multe tipuri de execuții, de la conservare, consolidare și restaurare, până la extinderea cu un corp nou. Astfel, vechiul han de secol XIX a supraviețuit sub forma unui centru cultural la standarde europene, fiind redat circuitului socio-cultural-turistic al Bucureștiului. Îmbinarea dintre stilul vechi și noua structură de rezistență, dintre zidurile fostului han și spațiile ample ale centrului cultural pune în valoare fiecare încăpere a clădirii și redă sensul de pasaj pe care l-a avut initial curtea interioară. În procesul de consolidare a edificiului s-a folosit o structură “invizibilă” din metal-beton, care o dublează pe cea aflată la vedere.

În ceea ce privește zidăria, toate intervențiile s-au făcut cu tehnici și materiale cât mai apropiate de cele originale, cum ar fi mortarul var-nisip sau cărămizile originale sau reconstruite după specificul epocii. Nici finisajele nu puteau face excepție, iar tâmplăria din lemn, soclurile de piatră naturală și pavajele din piatră cubică sunt doar câteva exemple ale preocupării de a păstra un aspect cât mai fidel cu originalul. În final, marea dilemă ce a trebuit rezolvată a fost reprezentată de fațada clădirii. Oscilând între frânturile de informații cu privire la aspectul vechiului han, în funcție de perioada de referință, specialiștii au ales imaginea cea mai reprezentativă: fațada din vremea când banca Marmorosh Blank avea sediul aici.